Søgning

Dette site er primært lavet for at give alle adgang til at søge on-line i folkeregisteret døgnet rundt. Hvis man er et firma, kan man med et abonnement hos CPR-kontoret, søge on-line døgnet rundt.

Som privatperson, er du i dag henvist til at gå ned på det lokale kommunekontor. De har sandsynligvis kun åbent mellem 10 og 15 mandag-fredag, og prisen er 75 kr. pr person du søger!

Vi synes, at der skal være lige adgang for alle, og har derfor designet et site, hvor man med Dan-kort kan betale for at søge i de samme oplysninger som firmaer kan. Og specielt skal det være billigere, man skal vist være bank for at kunne se det rimelige i en pris på 75 kr. for et databaseopslag! Prisen på vores søgningen er belastet af ISDN-linie, og høje faste abonnement til CPR-kontoret, men vi regner med at kunne tilbyde en pris på mellem 5 og 10 kr. pr. søgning.

Hvorfor kan du ikke søge nu?

Selv om alle firmaer kan oprette et abonnement hos CPR, så siger loven og abonnementsbetingelserne, at man ikke må videregive oplysninger til 3. mand. CPR-lovens §40, stk. 2 giver Indenrigsministeriet mulighed for at give tilladelse til videregivelse. Vi var temmelig optimistiske, idet vi læste Regeringens mange fine ord om Danmark som IT-nation, en digitalisering af Danmark, som skal ske i samarbejde mellem private og det offentlige, udfordringsret, dvs. hvis private mener at kunne udføre en offentlig opgave billigere/bedre, skal de have ret til at udfordre det offentlige. Vi tænkte så, at med en pris på 75 kr. pr søgning hos kommunerne, kunne vi nemt gøre det betydeligt billiger (5-10 kr. pr søgning). Vi tænkte også, at det var bedre at kunne søge døgnet rundt, året rundt fra sin computer, frem for at skulle bevæge sig ned på et komunnekontor mellem 10-15. Vi kan netop give adgang til de samme oplysninger som enhver kan få på kommunekontoret, Man skal enten kende navn og fødselsdato, eller navn og gammel adresse, for at få oplysninger om en person, så vi synes heller ikke at der er sikkerhedsmæssige problemer.

Vi tænkte derfor, at det var en formssag at få den omtalte tilladelse, men nej!
Afslaget begrundes med at det er kommercielt brug af oplysningerne, og det tjener ikke et særligt samordningsformål. Vi synes jo at de private virksomheder, som kan søge i dag også har en kommerciel interesse i oplysningerne, og hvorvidt der er en særlig samordning, i at danskerne kan finde hinanden, skulle da være evident. Vi vil i hvert fald ikke sige, at det er vigtigere for samfundet, at Viasat kan ajourføre sin kundedatabase, end det er for hr. Hansen at kunne finde sine folkeskolekammerater, når de har jubilæum!

En person, som benytter Erhvervs-abonnementet, har gjort os opmærksom på at den person, som har besvaret vores henvendelse, har, eller har haft nære forbindelser til CPR-kontoret, som i dag sælger en lignende web-service, men igen kun til virksomheder. Vi synes således at han var inhabil, og skrev derfor direkte til Indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen den 27. november 2002. Den 27. januar 2003 har vi sendt en rykker. Den 14. februar skriver Cheffen for CPR-kontoret, og bekr;fter at det er CPR-kontorets kundechef, som har besvaret vores henvendelse. Han oplyser endvidere at man har genovervejet sagen, men fastholder sit svar. Han tager ikke stilling til habilitets-spørgsmålet. Indenrigsministeren har tilsyneladende ikke set brevet, selv om det var adresseret til ham personligt. Vi håbede også på at Ministeren kunne se hvorledes vores idé, går i tråd med Regeringsgrundlaget, og at han således er mere positiv stemt, og kunne give den ønskede tilladelse ud fra en mere overordnet vægtning af Landet og dets borgers interesser.

Baggrundsinformation

Hvis du ønsker at modtage en e-mail når vi har afgørende nyt, kan du sende os en mail på noreply@folkeregisteret.dk. AL HENVENDELSE OM DIN REGISTRERING I CPR, ØVRIGE FORHOLD OM FOLKEREGISTRERING, HERUNDER SØGNING, SKAL RETTES TIL DIN KOMMUNE! Ønsker du blot at se, hvad der aktuelt er registreret om dig, kan du på cpr.dk med NemID se dette (registerindsigt).

Præcisering

I mange kommuner har man længere åbent en enkelt dag om ugen. Man kan hos kommunen søge på oplysninger som ligger før man indførte den elektroniske database. Søgningen on-line er således begrænset til oplysninger efter ca. 1970, søgningen hos kommunerne i oplysninger før 1970, er dog ikke specielt effektive, men muligheden er der som sagt.

Links
Valid HTML 4.01! ipv6 ready